UWS Privacy Statement1. Uwsupermarkt

Uwsupermarkt.nl is een communicatie bureau dat lokale actie en communicatie producten ontwikkeld. Zowel online als offline en vanuit een eigen visie als in opdracht van supermarkt ondernemers.

2. Gebruik persoonsgegevens

Uwsupermarkt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uwsupermarkt zal alleen voor de volgende doeleinden informatie over jou gebruiken.

Gebruik door Uwsupermarkt

Uwsupermarkt kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

· Om producten aan te bieden.

Uwsupermarkt gebruikt de informatie over haar gebruikers om producten aan te bieden, dus om de websites te kunnen laten werken en om aanvullende diensten te kunnen aanbieden.

· Om met jou te communiceren over Uwsupermarkt en informatie toe te zenden omtrent ontwikkelingen van Uwsupermarkt.

Wij van Uwsupermarkt hebben een hekel aan spam, en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. Uwsupermarkt zal je dan ook alleen informatie over diensten van Uwsupermarkt toesturen als we denken dat we je daar een plezier mee doen. Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kun je dit hier aangeven.

Gebruik door derden

Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan Uwsupermarkt je een e-mail bericht van een derde sturen zodat je gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van Uwsupermarkt kunt ontvangen. Je toestemming kun je altijd hier en in elke mail weer intrekken.

Uwsupermarkt verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is, Uwsupermarkt meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

3. Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden.

Het gebruik van cookies is vooral bekend op het world-wide web. Het Hypertext Transfer Protocol, dat het ophalen van informatie uit het web beschrijft, is namelijk als eenrichtings-verkeerssysteem ontworpen. De browser vraagt informatie en de server levert die, waarna de server het contact met de vrager weer kan vergeten. Verdere vragen worden dan weer precies zo behandeld als de eerste. Voor veel moderne internettoepassingen is het echter nodig dat de server een specifieke gebruiker kan herkennen en de illusie van een vaste verbinding met de klant kan wekken.

Gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor:

Een cookie hoeft niet veel data te bevatten. Als het cookie een unieke sleutel bevat, dan kan de server onder die sleutel alle verdere gegevens over de betreffende gebruiker c.q. webbrowser zelf bewaren en oproepen wanneer het cookie in een volgende sessie verschijnt.

4. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

5. Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om hier contact met ons op te nemen.